Op de locatie Rouwenoordseweg 12 in Hummelo (hoogspanningsstation van TenneT) is het plan om een opslaghal en opleidingscentrum te bouwen. Om de omgevingsvergunning voor de opslaghal in procedure te mogen brengen, vragen b en w de gemeenteraad van Bronckhorst om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) af te geven.

TenneT, de initiatiefnemer, kiest voor een uitgebreide Wabo procedure. Via de uitgebreide Wabo procedure worden alle onderdelen (ruimtelijke ordening, bouwen en milieu) verwerkt in één vergunning. Zodra de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven wordt de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Tijdens de terinzagelegging hebben belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren. Deze zienswijzen wegen b en w mee in het besluit. Als de omgevingsvergunning definitief is verleend kan de bouw op deze locatie beginnen.