B en w van Bronckhorst stemden woensdag in met de uitvoeringsregels voor het verduurzamen van gemeenschapsvoorzieningen, zoals dorpshuizen. Hiermee faciliteren wij gemeenschapsvoorzieningen om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Deze uitvoeringsregels zijn een van de maatregelen gericht op transitie en herstel na de coronapandemie.

Door de coronamaatregelen moesten veel organisaties hun activiteiten langere tijd stopzetten. De structurele lasten van deze organisaties met een eigen accommodatie liepen echter door. Uit onderzoek kwam naar voren dat met name energie een grote kostenpost is voor gemeenschapsvoorzieningen.

De gemeenschapsvoorzieningen kunnen met ingang van 1 december 2021 aanspraak maken op de subsidieregeling. Er is een bedrag van een bedrag van in totaal 50.000 euro beschikbaar.