De combinatie Klomps Bouwbedrijf B.V. en KlaassenGroep B.V. heeft bij de gemeente Aalten een principeverzoek ingediend om de locatie ’t Beggelder in Dinxperlo te mogen ontwikkelen tot woongebied. ’t Beggelder werd in 2007 al genoemd als mogelijke locatie voor woningbouw buiten de kern Dinxperlo, na 2020. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over het voornemen van de bouwcombinatie. “Het biedt woningzoekenden extra perspectief om in Dinxperlo te komen of blijven wonen”

Belangrijke uitgangspunten van de Regionale Woonagenda Achterhoek en de Woondeal Achterhoek zijn versnelling van woningbouw en betaalbaar en levensloopbestendig wonen. Het principeverzoek sluit daarop aan. Voor de Achterhoek ligt de opgave om 8.000 tot 11.500 woningen te realiseren. Voor gemeente Aalten zijn dit, van 2021 tot en met 2031, 1.050 woningen, een mix van minimaal 28 procent sociale huurwoningen en 32 procent betaalbare koopwoningen tot 355.000 euro en woningen met een middenhuur tot 1.000 euro per maand.

Op dinsdag 13 juni is er een beeldvormende bijeenkomst van de raad over het ‘Voorstel in te stemmen met vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van woongebied ’t Beggelder’. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Dorpskerk aan de Markt 4 in Dinxperlo. Het college van burgemeester en wethouders steunt het principeverzoek van de bouwcombinatie. De raad beslist begin juli.

© Foto: