In enkele dagen tijd was het twee keer raak op de Zelhemseweg (N330) in het buitengebied van Hummelo. Twee automobilisten vlogen uit een bocht op de weg en belandden met hun voertuig tegen een boom. Aanpassingen aan de weg staan al op de planning voor het einde van het jaar.

Het aanpassen van het beruchte gedeelte van de weg is onderdeel van groot onderhoud van de Provincie Gelderland aan het traject N330 tussen Hummelo en Zelhem. De aanpassingen aan de weg worden niet gedaan naar aanleiding van de recente ongevallen, maar staan al langer op de agenda. Vorig jaar werd door de provincie en gemeente Bronckhorst een informatiebijeenkomst georganiseerd waar aanwonenden en belangstellenden werden meegenomen in de plannen. Nu de plannen klaar zijn beginnen de werkzaamheden op z’n vroegst aan het einde van het jaar.

Ook hebben beide partijen in samenwerking met de politie onderzocht hoe de verkeersveiligheid op het traject beter kan. “We brachten knelpunten in beeld en bedachten mogelijke oplossingen”, aldus de provincie. “De belangrijkste maatregelen zijn de vervanging van de aanliggende fietsstroken door een vrijliggend fietspad en het toevoegen van een aantal plateaus om de snelheid van 60 kilometer per uur beter te kunnen beheersen.”

Er worden een aantal aanpassingen aan de weg gedaan, waaronder het plaatsen van nieuwe bebording, nieuwe drempelplateaus op de weg en het vernieuwen van bestaande drempels. “We hopen dat de aanpassingen gaan zorgen voor een verandering van het gedrag bij de weggebruikers”, laat een woordvoerder van de provincie weten.

“Want het merendeel van de ongevallen op onze wegen komen door verkeerd gedrag, zoals te hard rijden of afleiding voor berichten op je telefoon. Met deze maatregelen helpen we hen daarbij. De voorbereidingen hiervoor zijn al een tijd geleden gestart. Het is niet zo dat wij elke keer als er ongevallen gebeuren de wegen gaan aanpassen.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: 112Achterhoek-nieuws.nl