De begraafplaatsen in de gemeente Lochem kennen vaak een rijke historie en ze stralen rust uit. Voor veel mensen zijn ze een plek om rust en zingeving te zoeken en om een naaste te gedenken. Wel is begraven steeds minder in trek.

Om de begraafplaatsen aantrekkelijker te maken en het onderhoud van begraafplaatsen efficiënter, is een verbeterslag nodig. Dat blijkt uit een recent onderzoek. Het college stelt daarom aan de raad voor om eenmalig 125.000 euro extra beschikbaar te stellen voor verbeteringen in 2023 en 2024. De verwachting is dat daarmee het onderhoud beter betaalbaar blijft. Het onderzoeksrapport ‘Toekomstvisie gemeentelijke begraafplaatsen’ gaat alleen over de vijf gemeentelijke begraafplaatsen in Almen, Barchem, Gorssel, Laren en (de Nieuwe begraafplaats) Lochem.

Bij verbeteringen denkt het college aan het verbeteren van het groen en de paden, het moderniseren of vervangen van de gedateerde urnenmuren en urnenpoefjes en het inrichten van natuurvakken. Dat laatste gebeurt dan op de delen van de begraafplaatsen die niet in gebruik zijn. Een natuurvak is een apart grafveld met een meer natuurlijke uitstraling en met eenvoudige grafbedekkingen. Een natuurvak wijkt daarmee af van de traditionele inrichting. Het vergroot ook het keuzeaanbod voor inwoners en draagt bij aan de biodiversiteit. De begraafplaatsen worden zo aantrekkelijker en onderhoudsvriendelijker.

Voordat het zover is, maakt de gemeente in 2023 eerst per begraafplaats een uitvoeringsplan. Het college stelt voor om dat samen met Circulus en de dorpsraden te doen. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om delen van de onderhoudswerkzaamheden samen met vrijwilligers uit te voeren. De gemeente heeft relatief veel begraafplaatsen. Mede hierdoor zijn de kosten voor het beheer hoog. De inkomsten uit grafrechten zijn onvoldoende om deze beheerkosten volledig te dekken. De situatie in Lochem is niet uniek. Meer gemeentes hebben te maken met minder begraven en hoge kosten voor onderhoud. Toch stijgen de tarieven voor begraven en grafrechten in de gemeente Lochem per 1 januari 2023 niet. Er is wel een jaarlijkse indexatie.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de tarieven voor begraven en grafrechten in de gemeente Lochem gemiddeld even hoog zijn als bij buurgemeenten. Het plaatsen van een urn in een urnenmuur of in een urnengraf kost in Lochem wel meer dan bij de buurgemeenten. Daarom bekijkt het college in 2023 de tarieven kritisch. Het college biedt de Toekomstvisie op 8 december 2022 aan de raad aan. De raad beslist naar verwachting begin volgend jaar.

© Foto: Gemeente Lochem