© Foto: RTV Ideaal / Hans van Loenen

Steeds meer bedrijven in het buitengebied vragen bij de gemeente Oude IJsselstreek ruimte voor het lokaal opwekken van duurzame energie met kleinschalige windmolens. Bedrijven willen minder afhankelijk worden van het energienet. Zonnepanelen op dak en/of een windmolen zijn daarvoor een alternatief.

Het college wil de vraag naar kleinschalige windmolens beter faciliteren. Dat kan met een beperkte aanpassing van het Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking (mei 2019) en een snellere procedure. Het college stelt de gemeenteraad voor dit mogelijk te maken. Als de raad akkoord gaat, is het mogelijk windmolens met een maximale ashoogte van 25 meter binnen het bouwvlak van (agrarische) bedrijven te plaatsen.

Met dit voorstel wil het college (agrarische) bedrijven in het buitengebied faciliteren bij hun verduurzamingsplannen en het lokaal opwekken van energie stimuleren. Dit is in lijn met de ambitie van de gemeente om binnen de grenzen van de gemeente net zoveel energie op te wekken als wordt verbruikt. Het gaat om windmolens die uitsluitend binnen het bouwvlak geplaatst mogen worden voor de eigen energievoorziening.

“We merken dat met de stijgende energieprijzen en onzekere ontwikkelingen voor de toekomst, inwoners het prettig vinden als ze minder afhankelijk hoeven te zijn van het energienet. Met deze regeling willen we het (agrarische) bedrijven in het buitengebied makkelijker maken om hun eigen energie op een duurzame manier op te wekken” aldus wethouder Janine Kock.

Het college stelt de gemeenteraad voor om dit mogelijk te maken en in te stemmen met een algemene verklaring van geen bedenkingen. De uitgebreide wettelijke procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan is dan nog steeds nodig. Omdat het bestemmingsplan buitengebied alleen windmolens toestaat tot een ashoogte van 15 meter.

© Foto: RTV Ideaal (archief)