De komst van de groep van maximaal vijftig minderjarige vluchtelingen naar Zelhem wordt opgeschoven als de voorwaarden niet op orde zijn. Onder meer de dagbesteding en beveiliging moet door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geregeld zijn voor de asielzoekers naar Camping De Betteld komen.

“We gaan uit van 1 december, maar het kan ook later zijn als de puntjes niet op de ‘i’ staan”, aldus burgemeester Marianne Besselink donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Ze benadrukte het belang van goede begeleiding en dagbesteding: “Als je je niet verveelt, is er minder overlast. Het COA wil liever de datum opschuiven dan doorzetten zonder dat ze het goed op orde hebben. Daar zal ik ze aan houden.” Camping De Betteld wordt volgens het plan van het CAO een opvanglocatie voor maximaal vijftig alleenstaande, minderjarige vluchtelingen. Ze worden voor vier maanden opgevangen, volgens planning van begin december tot uiterlijk eind maart, in een groepsaccommodatie.

De gemeenteraad sprak haar zorgen uit over de communicatie met de buurt. “Ook al ben je nog zo begaan, als ze met z’n vijftigen naast je deur komen wonen is dat wel even schrikken”, vindt VVD-raadslid Joke Meulenveld. Woensdagavond hebben omwonenden op een digitale bijeenkomst vragen kunnen stellen over de opvang. “Op het moment dat het zeker was, hebben we het gecommuniceerd”, aldus Besselink, die aangaf dat er een e-maildares komt voor verdere vragen over de opvang. “We hebben goede afspraken gemaakt over hoe we blijven communiceren.”

‘Geen zomerkamp’
Ulrike ter Braak vroeg aandacht voor de vluchtelingen zelf. “We moeten er alles doen om deze jongeren mentaal en fysiek tot rust te laten komen”, sprak het GroenLinks-raadslid. “Ze hebben zich niet opgegeven voor een zomerkamp.” Ze pleit voor de inzet van professionals bij de begeleiding en vroeg aandacht voor de faciliteiten: “Ik weet niet hoe WiFi op De Betteld is, maar laten we daar inzet voor hebben.” D66-fractievoorzitter Jan Engels sloot zich daarbij aan: “Zorg alstublieft voor goede begeleiding. Zowel om verveling te voorkomen, maar ook met het oog op trauma. Want dat zal er zijn.”

‘Van harte welkom’

Burgemeester Besselink benadrukte dat de verantwoordelijkheid voor de opvang uiteindelijk niet bij de gemeente ligt: “Ik kan alleen kijken of het COA het goed doet.” De partijen waren het erover eens dat de opvang noodzakelijk is, zo gaf ook PvdA-fractievoorzitter Luuk Preijde aan: “Ik woon een paar honderd meter bij De Betteld vandaan en wat ons betreft staat alles op groen. We heten deze jongelui van harte welkom in Bronckhorst.”

Foto: REGIO8