Op woensdag 8 december is de bijeenkomst ‘Werken met psychische kwetsbaarheid’. Gemeente Aalten, Laborijn, Figulus Welzijn en Estinea nodigen werkgevers en vrijwilligersorganisaties en ervaringsdeskundigen uit mee te praten over werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. De bijeenkomst vindt plaats bij De Koppelkerk. Naast alle vragen die betrokkenen hebben, is het ook voor uitkeringsinstanties en de gemeente niet altijd duidelijk wat de bedoeling is van de wetten die inclusie moeten bevorderen, en de rechtmatigheid van de oplossingen. Voor gemeente Aalten mede reden om hierover een bijeenkomst te organiseren.

Tijdens de bijeenkomst op 8 december (van 16.00 tot 18.30 uur) worden ervaringen en inzichten uitgewisseld. Laborijn en Estinea vertellen wat zij kunnen betekenen. En er is een discussie over wat er dan zoal nodig is om werken met een psychische kwetsbaarheid mogelijk te maken. Ter afsluiting kunnen de deelnemers een bezoek brengen aan de expositie ‘Insider Art’, waarmee Vrijplaats voor kunst en cultuur De Koppelkerk stilstaat bij psychische problematiek. De tentoongestelde werken zijn gemaakt door dertien ‘outsider’ kunstenaars.

”We streven allemaal naar een inclusieve arbeidsmarkt. Veel werkgevers willen daaraan meewerken. Veel instellingen die met vrijwilligers werken willen steeds inclusiever worden. Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid of een GGZ-achtergrond willen werken of een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij door vrijwilligerswerk” aldus wethouder Joop Wikkerink van de gemeente Aalten.

Foto: Koppelkerk