Burgemeester en wethouders van Bronckhorst stemden dinsdag in met het herstructureringsplan om van het verouderde bedrijventerrein Industriepark in Zelhem een toekomstbestendige werklocatie te maken. Er wordt aan de raad gevraagd hiervoor in november 500.000 euro beschikbaar te stellen. Het plan kwam tot stand in nauwe samenwerking met de bedrijven op het bedrijventerrein en omwonenden.

Onder leiding van een gebiedsregisseur maakten de gemeente en een aantal ondernemers de afgelopen tijd plannen voor het verbeteren van het Industriepark. “Een mooie samenwerking, die straks leidt tot een moderne, duurzame en efficiënt opgezette werklocatie voor de betrokken ondernemers. We verleggen onder andere de weg, waardoor de bereikbaarheid verbetert. Enkele bedrijfspanden worden gesloopt en er komen grotere bedrijfskavels voor in de plaats. Ook komt er meer (openbaar)groen” aldus wethouder Willem Buunk van economie.

Naast de eigen bijdrage vraagt de gemeente voor de plannen subsidie aan bij de provincie Gelderland die heeft aangegeven het plan te willen ondersteunen. De ondernemers dragen aan het plan bij door een lagere vergoeding voor hun onroerend goed te accepteren en bij nieuwbouw energiebesparende maatregelen te nemen. In het voorjaar van 2022 komt het nieuwe bestemmingsplan in de raad en daarna kan de uitvoering starten.

Foto: Google Maps