De gemeente Berkelland onderzoekt of er vluchtelingen opgevangen kunnen worden binnen de gemeentegrenzen. Dat zei burgemeester Joost van Oostrum tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond nadat GroenLinks en de PvdA vragen hadden gesteld over dit onderwerp aldus REGIO8.

“Wij hebben het verzoek van het COA gekregen om te kijken naar een locatie waar langdurig asielzoekers kunnen worden opgevangen”, legt Van Oostrum uit. “Op dit moment zijn we bezig met het maken van een omgevingsanalyse om te kijken of dat op die locatie ook echt mogelijk is.” Om welke locatie het gaat, is niet duidelijk. Daarnaast bekijkt Berkelland ook of er crisisopvang in de gemeente mogelijk is. “We hebben allemaal de beelden gezien en wij maken nu een inventarisatie. Volgende week nemen we hier een besluit over in het college”. De burgemeester geeft mee dat het op een kwaliteit goede manier moet gebeuren. De raad is blij dat het onderwerp op de agenda staat. Wel benadrukken bijna alle partijen dat het van belang is om met omwonenden in gesprek te gaan: “Daar waar draagvlak is, worden mensen die het echt nodig hebben, goed ontvangen”, zegt Hans Boxem van de VVD.

Van Oostrum benadrukt dat bij het opstellen van de omgevingsanalyse juist het contact met de buurt een belangrijk onderdeel is, maar zegt ook dat crisisopvang om spoed kan vragen. “Natuurlijk informeren wij de buurt, maar het kan dan best zijn dat de mensen al in de bussen zitten op weg naar onze gemeente.”

Foto: REGIO8