Aanwonenden van de Ruurloseweg in Groenlo maken zich al langere tijd zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Hierover hebben zij de gemeente een brief gestuurd, die ook behandeld is in de gemeenteraad.

“Ik ben ter plekke wezen kijken en heb gesproken met de initiatiefnemers van de brief, en ik kan me de zorgen goed voorstellen. We hebben de verkeerssituatie besproken in een klankbordgroep met bewoners en andere betrokken partijen aan de Ruurloseweg. Ook Veilig Verkeer Nederland heeft een advies uitgebracht. Resultaat is dat we op korte termijn een aantal verkeersmaatregelen willen doorvoeren. Ons college van B&W vraagt aan de gemeenteraad om hiervoor een krediet van 338.766 euro beschikbaar te stellen.” aldus wethouder Karel Bonsen.

Eerder heeft de gemeenteraad besloten alle wegen binnen de bebouwde kom waar geen vrijliggend fietspad ligt, terug te brengen naar 30 km/uur, dus ook de Ruurloseweg. De voorgestelde maatregelen liggen daarom in lijn met de verwachte landelijke richtlijnen voor gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur (GOW30).