© Foto: RTV Ideaal

In juli 2021 is in de gemeente Aalten een proef gestart met ‘Welzijn op recept’. Een samenwerking tussen drie huisartsenpraktijken in Dinxperlo en Aalten, welzijnsorganisatie Figulus Welzijn en de gemeente Aalten. Uit de evaluatie van de proef blijkt dat de verwachtingen volledig zijn waargemaakt. Welzijn op recept wordt voortgezet en alle huisartspraktijken in gemeente Aalten sluiten aan.

Welzijn op recept richt zich op mensen die zich regelmatig bij de huisarts melden met klachten waar meestal geen medische oorzaak voor te vinden is en waarvoor medicijnen of een verwijzing naar de fysiotherapeut, het ziekenhuis of psychische hulp niet het beste recept is. Terwijl sociale contacten en meedoen aan activiteiten mogelijk wèl een oplossing zijn. Met een welzijnsrecept wordt in die situaties doorverwezen naar een welzijnscoach van Figulus Welzijn.

“Met Welzijn op recept leggen we de nadruk op het voorkómen van lichamelijke en psychische klachten. De proef die we gedaan hebben in de gemeente Aalten bewijst dat het écht werkt. Sociale contacten, een nieuwe hobby, in beweging komen en weer echt meedoen. Het zorgt er allemaal voor dat mensen beter in hun vel zitten, zich zelfs gezonder voelen, en het geeft meer kleur aan het leven. Ik hoor eigenlijk alleen maar positieve verhalen, zowel van hulpverleners als inwoners” aldus wethouder Joop Wikkerink.

Ongeveer een kwart van de patiënten die regelmatig bij de huisarts of een andere eerstelijnsprofessional komen, heeft psychosociale problemen als gevolg van bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner.

© Foto: RTV Ideaal