Nu een groot gedeelte van de mensen gevaccineerd is, buigt het grootschalig vaccineren om naar een wijkgerichte aanpak van informeren en vaccineren. Een aantal grote locaties sluit en daar komen diverse initiatieven voor in de plaats. Denk aan de inzet van prikbussen en tijdelijk vaccineren op verschillende locaties in de wijk. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeenten. Wanneer een locatie bekend is, wordt dit gedeeld door GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Ook wordt het mogelijk om een vaccinatie te halen om wat nu nog alleen testlocaties binnen onze regio zijn. Deze locaties krijgen een aparte parkeergelegenheid en ingang voor testen en vaccineren.