De bedrijventerreinen in Aalten en in Dinxperlo hebben ieder een eigen karakter. De energietransitie draagt eraan bij dat deze bedrijventerreinen ook voor de toekomst behouden kunnen blijven. Reden waarom de gemeente Aalten die energietransitie wil (helpen) versnellen.

Enthousiaste ondernemers die aan de slag willen met de energietransitie lopen tegen de beperkingen van het elektriciteitsnet aan. Zij hebben de gemeente Aalten gevraagd te helpen bij het zoeken naar oplossingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de mogelijkheden breed in kaart te brengen, zodat ondernemers gefundeerd keuzes kunnen maken voor verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Het onderzoek wordt in opdracht van gemeente Aalten uitgevoerd door CCS Energie-advies uit Deventer. Zij zullen hiervoor gesprekken voeren met meerdere ondernemers op de bedrijventerreinen. De verwachting is dat er zo gedetailleerd inzicht ontstaat in het huidige energiegebruik en mogelijke oplossingen om de energietransitie weer op gang te helpen. Hier worden ook business cases voor uitgewerkt.

© Foto: RTV Ideaal