Ondernemers en betrokken inwoners van Hengelo hebben donderdagavond de koppen bij elkaar gestoken om naar de toekomst van het dorp te kijken. Met het oprichten van een burgerraad hopen zij de gemeente Bronckhorst concrete plannen voor te kunnen leggen, waaronder bouwplannen.

“De gemeente kan door een burgerraad niet meer om de burgers heen, ze moeten dan echt luisteren naar burgers”, vertelt ondernemer Monique ten Barge. “Een burgerforum geeft het dorp een spreekbuis, hiermee willen wij de gemeente en de burger verbinden.” Volgens de ondernemers heeft de gemeente de laatste tijd onlogische besluiten genomen zonder vorm van burgerparticipatie, als voorbeeld werd de Hiddinkdijk genoemd. Zij vinden het dan ook raar dat de gemeente huizen wil bouwen buiten het dorp, terwijl er in de dorpskern genoeg plek beschikbaar is. Daarom pleiten zij ook om te stoppen met het aantasten van de natuur, en woningbouw in de dorpskern prioriteit te geven.

Inmiddels hebben meer dan honderd inwoners zich ingeschreven voor de burgerraad, waarvan er ruim vijftig aanwezig waren bij de eerste bijeenkomst. Een belangrijk thema onder de deelnemers van de burgerraad is de leefbaarheid en de woonmogelijkheden van het dorp te vergroten. “Wij komen er met zijn allen niet meer uit, wij hebben een langetermijnvisie nodig”, aldus Ten Barge. Het is voor het eerst sinds 2016 dat burgers samenkomen om na te denken over de toekomst van het dorp, tot vreugde bij Ten Barge. “Ik ben blij dat deze thema’s niet alleen bij een verjaardag blijven, maar dat ze nu echt met z’n allen besproken worden.”

Onder het motto ‘Hengelo in de steigers’ presenteerden enkele ondernemers hun plannen voor het dorp aan de burgerraad. De eigenaren van onder andere Hotel Leemreis, Grand Café de Egelantier en de voormalige Welkoop, stellen hun panden beschikbaar voor woningbouw, wat samen goed is voor 9000m2 bouwgrond. “Het is een schot voor open doel, wij willen samen met de gemeente de woningnood in Hengelo oplossen”, zegt Grand Café-eigenaar Ton ten Barge. Door hun panden beschikbaar te stellen en de dorpskern te herindelen zijn de ondernemers er zeker van 150 woningen te kunnen realiseren.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met lokale omroep REGIO8

© Foto: REGIO8