Met ingang van 2024 komt er in de gemeente Oude IJsselstreek een apart tarief voor de inzameling van restafval. Dit heeft de gemeenteraad vorig jaar in september besloten bij het vaststellen van het nieuwe VANG beleid 2022 -2030 (Van Afval naar Grondstof).

Hierbij is uitgegaan van het principe dat afval scheiden loont. Inwoners die hun afval goed scheiden, betalen straks minder dan mensen die vaker restafval aanbieden. Vanaf 2024 betaalt ieder huishouden in Oude IJsselstreek een vast tarief en een tarief dat afhankelijk is van het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Nu betalen huishoudens alleen een vast tarief voor de inzameling van al het afval. Dit is nog gebaseerd op het aantal personen en het gebruik van een ondergrondse container voor restafval of hoe groot de grijze container is. In het VANG beleid ligt de focus op een nog betere scheiding van PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkarton), groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+e) en oud papier.

In de nieuwe situatie valt het aanbieden van gescheiden afval zoals oud papier, PBD, GFT+e, glas en meubels onder het vaste tarief. Voor het inzamelen van deze waardevolle grondstoffen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Alleen voor het restafval rekenen huishoudens straks apart af. De gemeenteraad moet de tarieven nog definitief vaststellen. Huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentebelasting gaan vanaf januari 2024 alleen nog betalen voor het restafval dat zij aanbieden. Het vaste tarief wordt kwijtgescholden. Mensen met medisch afval, zoals stoma- en incontinentiematerieel, krijgen een compensatie.

Het college biedt het voorstel voor de tarieven voor afvalinzameling aan aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt tijdens de vergadering van 21 september een besluit.

© Foto: RTV Ideaal (archief)