© Foto: gemeente Aalten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft op 20 juni het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Dit IHP beschrijft de gezamenlijke toekomstvisie van de gemeente en de schoolbesturen op het ‘onderwijslandschap’. Gemeente en schoolbesturen zetten hierbij in op de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s).

Belangrijkste uitgangspunt is de visie ‘It takes a village to raise a child!’ (‘It takes a village’ is de titel van een boek dat Hillary Clinton schreef over jeugdbeleid, de titel ontleende zij aan een Afrikaans gezegde). Het beeld van dat dorp is een metafoor voor het jeugdbeleid in de gemeente Aalten. Opgroeien gaat meestal gewoon goed met ouders die hun best doen, met daaromheen een netwerk van opa’s, oma’s, vrienden, leerkrachten, ooms en tantes en buren. Maar soms zijn draagkracht en draaglast niet in evenwicht met elkaar en is er iets extra’s nodig. Soms zelfs zoveel dat er specialistische hulp ingeschakeld moet worden. Gemeenten en scholen hebben beide wettelijke verantwoordelijkheden hierin. Het gaat in het bijzonder om de Jeugdwet, de wet Passend Onderwijs en de wetten voor het Primair en het Voortgezet Onderwijs.

Belangrijk onderdeel van de genoemde samenwerking is ‘inclusiviteit’ en ‘kansengelijkheid’. Met het vaststellen van het IHP door het college is een klap gegeven op de gezamenlijke visie voor de toekomst voor wat betreft het onderwijs in de gemeente Aalten. Over ieder concreet (ver)bouwproject dat voortvloeit uit dit plan, wordt te zijner tijd een afzonderlijk besluit genomen. De komende jaren -het IHP heeft een looptijd van zestien jaar- zal onderwijshuisvesting dus geregeld terugkeren als onderwerp in de Aaltense politiek.

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het IHP vast te stellen. Een besluit wordt in september verwacht.

© Foto: RTV Ideaal