Bronckhorst trekt 2,6 miljoen uit voor de herinrichting van de Zomerweg in Achter-Drempt. De straat is volgens dorpsbewoners aan een flinke renovatie toe vanwege de vele hardrijders, de wateroverlast en door geluids- en trillingsoverlast van de bestaande drempels.

De Werkgroep Verkeer Achter-Drempt vanuit de lokale dorpsraad heeft de gemeente gevraagd om aanpassingen te doen aan de weg, die Doesburg met de N314 bij Hummelo verbindt. Door de afsluiting van de Dorpsstraat in Laag-Keppel wordt de Zomerweg ook steeds meer gebruikt door sluipverkeer. De plannen zijn in samenwerking tussen de gemeente en de werkgroep op papier gezet. Met de aanpassingen hopen de partijen dat het verkeer meer de provinciale wegen gaat pakken en niet meer door de kern van Achter-Drempt rijdt.

Naast aanpassingen voor de verkeersveiligheid wordt er onder meer ook geïnvesteerd in de afvoercapaciteit van regenwater. De plannen zijn op een informatieavond gepresenteerd. Volgens de werkgroep zijn de mensen uit Achter-Drempt positief over het gezonde dorpskarakter dat ontwikkeld wordt met de voorgenomen herinrichting. De gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met het raadsvoorstel. In het begin van 2024 moet er begonnen worden met het werk, in het derde kwartaal moet het klaar zijn.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8