Door de aankondiging om de acute zorg van ziekenhuis Gelre Zutphen fors terug te brengen, trekken de Achterhoekse gemeenten, Brummen en Zutphen aan de bel. Ze zijn onvoldoende betrokken bij de besluitvorming om de afdeling acute verloskunde per 1 juli 2023 te sluiten en de Spoedeisende Hulp (SEH) af te schalen. De gemeenten maken zich grote zorgen en willen meer inspraak. De beschikbaarheid van acute zorg in de omgeving van inwoners en patiënten is essentieel zodat gemeenten hun zorgtaken effectief en kwalitatief uit kunnen voeren.

Wethouder Evert Blaauw van zorg in de gemeente Bronckhorst nam het initiatief om een gezamenlijke brief te sturen aan minister Kuipers (Volksgezondheid) en minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken). Daarin pleiten de gemeenten voor een permanente gemeentelijke vertegenwoordiging in het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ). In het ROAZ zijn ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD en soms zorgverzekeraars vertegenwoordigd, maar geen gemeenten. In het ROAZ is het besluit voorgelegd om de acute zorg in Gelre Zutphen af te schalen.

“Zo’n ingrijpende beslissing betekent veel voor de inwoners en de leefbaarheid van de omgeving. Daar hebben gemeenten goed zicht op, dus willen we inspraak in dit overleg. Gemeenten dragen tenslotte verantwoording voor gezondheid en zorg van onze inwoners” aldus wethouder Evert Blaauw. Ook hebben de gemeenten Bronckhorst, Aalten, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Winterswijk, Zutphen en Brummen gezamenlijk een motie ingediend voor de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) op 14 juni aanstaande.

In het Integraal Zorg Akkoord werken zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders, patiënten en bewoners samen aan de maatschappelijke uitdagingen in de zorg. Acute zorg is een van de centrale thema’s in het Integraal Zorg Akkoord, maar de uitwerking daarvan ligt bij de ROAZ-voorzitter en de marktleider zorgverzekeraars in de regio. 

© Foto: RTV Ideaal