Vijftig jonge alleenstaande asielzoekers kunnen een maand langer in een groepsaccommodatie op De Betteld in Zelhem blijven. De vluchtelingen zitten sinds half november op de camping en stromen na hun vertrek uit Bronckhorst door naar een locatie in Berkelland.

De gemeente is door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gevraagd of het verblijf in De Betteld tot en met 20 april verlengd kan worden. Bronckhorst en de camping zijn hier beide mee akkoord gegaan. “Het gaat buitengewoon goed en er is een goede samenwerking”, schetst wethouder Evert Blaauw. Ondanks de positieve geluiden is een langere opvang op de camping niet mogelijk vanwege het begin van het seizoen. “Dit is het maximale wat De Betteld kan bieden qua tijd”, zegt de wethouder.

In de oorspronkelijke afspraak stond de opvang tot medio maart gepland, waarna de jongeren naar een permanentere huisvesting zouden gaan. Bij het COA is er nog steeds een tekort aan plekken. “Wat je wil is stabiliteit voor de jonge vluchtelingen”, vult burgemeester Marianne Besselink aan. Desondanks zijn er geen plannen voor een opvanglocatie voor langere tijd in Bronckhorst. Dit omdat er volgens de gemeente geen geschikte locaties zijn.

Wel is duidelijk dat het de bedoeling is dat de tijdelijke bewoners van De Betteld naar een dergelijke locatie in Berkelland vertrekken. Hier moet een opvanglocatie komen voor tientallen minderjarige asielzoekers aan de Panovenweg. Het COA geeft aan nog in gesprek te zijn met de gemeente Berkelland over de startdatum van de opvang in Rekken.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8 (archief)