Zowel ondernemers als gemeenten in de Achterhoek bemerken een toenemende behoefte aan passende huisvesting voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de regio. 8RHK ambassadeurs organiseerde een bijeenkomst met diverse gesprekpartners, van ondernemer tot uitzendorganisatie en overheid, om samen tot oplossingen te komen. Urgentie is er; de Achterhoekse arbeidsmarkt krimpt nog steeds, er is grote behoefte aan arbeidskrachten. Een groot deel van de arbeidsmigranten die in Nederland werken, wonen in Duitsland.

“Goede huisvesting is een sterk verkoopargument voor de Achterhoekse werkgevers, ook arbeidsmigranten hebben keus. Graag willen wij goed gemotiveerde werknemers en daar is huisvesting een heel belangrijk onderdeel in” aldus Edward Windhorst van Groenlandkip en Esbro. Tijdens de bijeenkomst zijn geleerde lessen met elkaar gedeeld en is een start gemaakt om samen op te trekken op dit thema.

Ruim vijftig aanwezigen gingen in gesprek om kennis te maken en om van elkaar te leren op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten. Het onderwerp werd vanuit verschillende kanten belicht. Zo werd het thema huisvesting ingeleid door Martine Eijer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), sprak burgemeester Annette Bronsvoort van Oost-Gelre over veiligheid, werd een panelgesprek georganiseerd met ondernemers aan boord en volgde een bezoek aan twee locaties waar huisvesting in goede samenwerking geslaagd is.

© Foto: 8RHK ambassadeurs