De gemeenten Oost Gelre, Winterswijk, Aalten en Berkelland zetten de komende jaren sterker in op sociale en digitale veiligheid. “Het is belangrijk om met elkaar te werken aan een Achterhoek waar iedereen zich veilig voelt en waar het veilig is”, zegt burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland, namens de vier gemeenten. “Daarom hebben we opnieuw samen een Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de komende vier jaar.”

De komende jaren staan vijf thema’s centraal: ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, leefbaarheid, en digitale veiligheid. “We zien dat sociale veiligheid meer aandacht verdient. Dan gaat het bijvoorbeeld over inwoners met verward gedrag of over jeugdoverlast. Daarnaast neemt digitale veiligheid enorm toe. Daarom is digitale veiligheid een belangrijk thema in dit IVP. Hierbij richten we ons niet alleen op inwoners, maar ook op bedrijven en organisaties” aldus burgemeester Joost van Oostrum.

Door gezamenlijk op te trekken willen de gemeenten voorkomen dat bepaalde vormen van criminaliteit zich verplaatsen naar buurgemeenten. Daarnaast maakt samenwerking het gebied sterker en verbetert het de processen van opsporen en het bestrijden van criminaliteit. Na vaststelling van het IVP gaan de vier gemeenten aan de slag met de uitvoeringsplannen. Deze worden vastgesteld door iedere gemeente afzonderlijk.

© Foto: RTV Ideaal (archief)