Woensdagavond organiseerde D66 Lochem een ‘Watercafé’ waar lijsttrekker Antoinet Looman van waterschapspartij Water Natuurlijk in gesprek ging met de zaal over de werking, uitdagingen en vraagstukken rondom waterhuishouding. Voorafgaande ging D66 fractievoorzitter Marleen van der Meulen specifiek nog even in op de watersituatie in de gemeente Lochem. Het werd na het enthousiaste en gedegen verhaal van Antoinet Looman duidelijk dat kwesties rondom water op alle bestuurlijke niveaus spelen.

”De gezamenlijke uitdaging om bijvoorbeeld de kwaliteit van water te borgen of verdroging tegen te gaan, wordt aangepakt in Europa, binnen ‘ons’ waterschap Rijn en IJssel maar ook bij de individuele burger, die bijvoorbeeld tegels in de tuin kan vervangen door planten” laat Gerhard Oosten weten. Er is een andere kijk nodig op waterhuishouding waarbij het niet langer gaat om altijd maar snel water af te voeren maar juist water vast te houden. Circulair werken met water- en reststromen zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dit circulair willen werken vraagt investeringen voor de lange termijn maar die zijn noodzakelijk om het tekort aan drinkwater het hoofd te blijven bieden. In de discussie die volgde ging het ook over de rol van de verschillende overheden om stimulerende maatregelen te nemen om besparen op de inzet van drinkwater, bijvoorbeeld door grijswatersystemen te subsidiëren of op te nemen in bouwbepalingen.

Er zijn al veel initiatieven van particulieren, bedrijven en agrarische sector in de Achterhoek om met elkaar te kijken waar belangen van water én natuur te combineren zijn. Kennis en techniek zijn aanwezig maar het vraagt wel een andere, duurzame manier van kijken naar waterhuishouding. De waterschappen vormen daarin een belangrijke schakel dus belangrijk om op 15 maart naast Provinciale Staten ook te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

© Foto: Gerhard Oosten