De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is per 1 juli verlengd tot 1 oktober. Het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek heeft besloten de TONK ook te verruimen. De tegemoetkoming in de kosten voor de TONK is verhoogd van 1500 euro naar maximaal 2250 euro en enkele voorwaarden zijn versoepeld. De TONK is bedoeld voor inwoners en ondernemers die door de maatregelen tegen corona 30% minder inkomen hebben. En daardoor moeite hebben hun vaste lasten, zoals huur, hypotheek, gas, water, licht en zorgverzekering te betalen. De TONK kan een tegemoetkoming in deze kosten geven.

Het college heeft de regeling toegankelijker gemaakt doordat het spaargeld van kinderen in de nieuwe regeling niet meer wordt meegenomen bij de berekening van het eigen vermogen. Het eigen vermogen mag niet meer bedragen dan 30.000 euro. Ook wordt het inkomen van ondernemers anders berekend. Dat kan betekenen dat inwoners die in het voorjaar nog niet in aanmerking kwamen voor de TONK, er nu misschien wel recht op hebben.