Agrarische ondernemers, eigenaren van voormalige agrarische gebouwen en ondernemers in het buitengebied van Bronckhorst krijgen in de komende maanden een persoonlijke uitnodiging voor een gratis keukentafelgesprek over het verduurzamen van hun erf.

Veel eigenaren van erven hebben vragen op diverse gebieden, vaak in combinatie met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing of andere functies of woonvormen op het erf. Maar ook het beëindigen van agrarische bedrijven met de financiële- en emotionele gevolgen van dien. De gemeente Bronckhorst biedt deze keukentafelgesprekken gratis aan, omdat is gebleken dat dit in een behoefte voorziet.

De erfadviseur bezoekt de eigenaar voor een inventariserend en adviserend gesprek. De erfadviseur is onafhankelijk met bewezen ervaring en inleving in de thema’s die spelen in het buitengebied, zoals agrarische bedrijfsvoering, leegstaand vastgoed, asbestsanering, milieu- en energievraagstukken. Maar ook de persoonlijke (of gezins-)situatie kan onderwerp van gesprek zijn. Voor begeleiding of ondersteuning bij eventuele vervolgstappen biedt de gemeente een ‘adviesvoucher ‘aan. De gemeente vergoedt dan een belangrijk deel van de kosten.