De gemeente Aalten gaat samen met de schoolbesturen de schoolgebouwen in de gemeente verduurzamen. Dit zijn de schoolbesturen en de gemeente overeengekomen. Deze week werd daar bij stilgestaan bij IKC De Bosmark in Dinxperlo.

Het geld dat door de Aaltense gemeenteraad beschikbaar is gesteld komt uit de samenwerking tussen de gemeente en de stichting TWAO. In overleg is besloten het geld te besteden aan de verduurzaming van schoolgebouwen in de gemeente. Alle besturen krijgen naar rato van het leerlingenaantal een gedeelte van de beschikbare één miljoen euro. Ze zijn verplicht dit te besteden aan duurzaamheid.

Scholen zijn vrij in de manier waarop ze de duurzaamheidsmaatregelen onderdeel laten zijn van hun lesprogramma. “Maar dit juichen we van harte toe en zouden we eigenlijk verplicht willen stellen”, aldus Jan Klooster van de stichting TWAO.