© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Doetinchem gaat op korte termijn opzoek naar het benutten van ruimte aan de randen van bestaande bedrijventerreinen. Om een groter deel van de lokale als ook de regionale ruimtevraag te faciliteren, is het ontwikkelen van een volledig nieuw bedrijventerrein vereist. De gemeente start daarom een onderzoek om mogelijke locaties hiervoor in beeld te brengen.

“Doetinchem heeft een stabiele economie met veel bijzondere bedrijven. Om de groeiambitie als gemeente waar te kunnen maken, moet ook onze werkgelegenheid groeien. We willen bedrijven daarom zo veel mogelijk ruimte bieden om zich te vestigen in Doetinchem of om te kunnen uitbreiden binnen onze gemeente. Belangrijk dus om snel meer mogelijkheden op onze bedrijventerreinen te creëren” aldus wethouder Robbert Hummelink.

De bedrijventerreinen in Doetinchem zijn zowel bij lokale als regionale ondernemers erg gewild. Hierdoor zitten bedrijven steeds vaker klem wat betreft hun groei- en uitbreidingsbehoefte. Ongeveer 40 procent van de totale werkgelegenheid in Doetinchem bevindt zich op een bedrijventerrein. Over het afgelopen decennium nam de totale werkgelegenheid met ongeveer 9 procent toe op de terreinen. Het aantal bedrijven nam zelfs met 20 procent toe.