© Foto: Dru Cultuurfabriek

Het college van de gemeente Oude IJsselstreek wil een vervolg geven aan het haalbaarheidsonderzoek voor de doorontwikkeling van het DRU Industriepark. De gemeente gaat samen met de Stichting DRU Industriepark het proces vormgeven en scenario’s uitwerken.

Om ervoor te zorgen dat het DRU Industriepark in ontwikkeling blijft hebben in het verleden verschillende verkenningen plaatsgevonden naar de mogelijkheden op het DRU Industriepark. Al die verkenningen hebben geleid tot uitgesproken ambities. In 2022 is gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek waarin de wensen en de ambities zijn uitgewerkt. Drie ambities voor de doorontwikkeling van het DRU Industriepark zijn onderzocht: overnachtingsplekken, een museum en het versterken van de evenementenfunctie. De gemeenteraad heeft in mei 2023 gevraagd om de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek verder uit te werken in verschillende scenario’s.

De Stichting DRU Industriepark gaat samen met de gemeente nu uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het haalbaarheidsonderzoek. De ambities van een museale functie, een verblijfsmogelijkheid (hotel) en een evenementenfunctie worden concreter uitgewerkt. Dit gaat de komende maanden plaatsvinden en partners op het DRU Industriepark worden hierbij betrokken.