Afgelopen zaterdag was de eerste werkdag van de nieuwe ploeg bomenknotters in Vierakker. Wethouder Wilko Pelgrom van de gemeente Bronckhorst gaf het startschot. Symbolisch droeg hij een zaag over aan Sander van Soest, de coördinator van de knotploeg van Levend Landschap Vierakker. Daarna ging hij samen met de vrijwilligers aan de slag om een aantal knotwilgen aan de Koekoekstraat te snoeien.

Tot nog toe werden de knotbomen in de berm in Vierakker door de gemeente onderhouden, maar vanaf dit seizoen zijn die werkzaamheden dus in handen van de ploeg van Levend Landschap Vierakker. Zij gaan de bomen beheren op een manier die optimaal is voor het landschap en het behoud van de biodiversiteit. “Voor de gemeente is het, vanuit het oogpunt van efficiëntie en kostenbeheersing, lastig om de bomen met de hand te knotten, en dat bovendien ook te faseren. De knotploeg van Levend Landschap Vierakker kan dat gelukkig wel. Daarom is het mooi dat we dit nu aan hen kunnen overdragen” aldus wethouder Wilco Pelgrom.

Het geld dat voorheen werd betaald aan een aannemer om de bomen met machines te knotten wordt door de gemeente nu beschikbaar gesteld aan de vrijwilligers in Vierakker. En daarmee kunnen zij weer andere activiteiten betalen die natuur en landschap in hun dorp ten goede komen.

© Foto: Levend Landschap Vierakker