Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem heeft besloten om 25 leegstaande woningen te huren van Vastgoed zorgsector. Hier kunnen dan tot en met 31 december 2023 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk wonen. De bewonerscommissie is al op de hoogte en steunt het plan. Alle huidige huurders, de buurt en een aantal belanghebbenden krijgen per post een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in de tweede week van mei.

In de gemeente Lochem zijn al ruim 200 vluchtelingen tijdelijk gehuisvest in de noodopvanglocaties De Scheperskamp en EuroParcs in Lochem. Ook particulieren vangen vluchtelingen op. De Bloemenkamp kan voor een deel van deze mensen een plek zijn waar ze wat langere tijd kunnen wonen. De gemeente stelt voor de Bloemenkamp een locatiemanager aan die de komst van de vluchtelingen voorbereidt. De verwachting is dat tegen eind mei 2022 de eerste vluchtelingen kunnen verhuizen. Er is plek voor 40 tot 75 mensen. Een aannemer maakt de appartementen eerst woonklaar. De gemeente overlegt met de projectgroep ‘Gorssel voor Oekraïne’ welke bijdrage de vrijwilligers leveren. Te denken valt aan de inrichting van de appartementen.

De vluchtelingen die in Gorssel komen wonen, staan ingeschreven bij de gemeente en ze ontvangen leefgeld voor noodzakelijk levensonderhoud. Ze maken net als andere inwoners ook gebruik van voorzieningen. Het is hartverwarmend dat inwoners van Gorssel, Epse en Joppe klaar staan om de vluchtelingen te helpen om wegwijs te worden in hun nieuwe woonomgeving. Op www.lochem.nl/oekraïne staat informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Lochem.