Zes grasvelden in de gemeente Bronckhorst worden als proef omgevormd tot bloemenweides om zo meer ruimte te geven aan dieren en planten. De gazons, in Hengelo, Zelhem en Vorden, worden voortaan éénmaal per jaar gemaaid.

“We maaien deze gazons dus niet meer als sier- of speelgazon”, meldt de gemeente. “Deze gazons ontwikkelen zich tot kleurrijke bloemenweides waar verschillende planten en dieren de ruimte krijgen.” Op de zes locaties wordt deze maand een bloemrijk mengsel ingezaaid. Het gaat om velden aan de Berkenlaan (Hengelo), de Hengeloseweg en de Vincent van Goghstraat in Zelhem en Het Hoge, Het Wiemenlink en de Horsterkamp-Christinalaan in Vorden. De eerste meter langs de weg wordt nog wel gemaaid.

De proef met bloemrijke gazons komt bovenop een aantal andere ontwikkelingen in het groenbeheer in de gemeente. Zo worden bermen vanaf dit jaar ecologisch beheerd, waardoor er op sommige plekken hogere en ruigere begroeiing ontstaat. Ook doet Bronckhorst mee aan een landelijke pilot met ‘Bokashi’. Hierbij wordt groenafval omgevormd tot compost, dat vervolgens weer wordt verspreid.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: Gemeente Bronckhorst