Aanplant en risicokap. Met het onderhoud van de bomen in het buitengebied werkt de gemeente Lochem aan een gezond én evenwichtig bomenbestand. Dat betekent gezonde bomen in verschillende leeftijden en soorten. In 2021 heeft de gemeente in het laanbomenbeleid vastgelegd hoe dit jaarlijkse onderhoud en het beheer eruitziet.

Afgelopen najaar heeft Circulus Berkel zo’n 10.000 laanbomen gesnoeid in de gemeente Lochem. Verspreid over het buitengebied zijn er bovendien 1400 jonge bomen aangeplant waaronder lindes, elzen, berken, beuken, essen, eiken en iepen. De boomsoorten passen bij de verschillende landschapstypes in de gemeente Lochem. Bij de plantkeuze is niet alleen rekening gehouden met biodiversiteit, maar ook met het veranderende klimaat, de bodem en de groei locatie. Met nieuwe bomen zorgen ze voor verjonging. Dat is belangrijk om te voorkomen dat veel oude laanbomen straks tegelijk verzwakt zijn. De jonge bomen staan op plekken waar eerder bomen hebben gestaan.

De laanbomen in de gemeente Lochem zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Meer dan een derde is zelfs ouder dan 70 jaar. Soms zijn bomen niet veilig meer voor de omgeving. Bomen kunnen dan bijvoorbeeld zware takken verliezen of omwaaien bij harde wind of storm. Als snoeien geen oplossing meer biedt is het nodig om te kappen. Vóór het snoeien of kappen wordt altijd onderzocht of de bomen een verblijfplaats zijn voor beschermde dieren. Het kappen van risicobomen voert Circulus dit jaar uit tussen half februari en half maart. Het gaat om circa 350 losse risicobomen verspreid over de gemeente Lochem. Als er genoeg ruimte is zullen er volgend jaar nieuwe bomen op deze plekken komen.

© Foto: RTV Ideaal