Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek heeft het nieuwe plan voor ecologisch berm- en watergangenbeheer vastgesteld. Dat betekent dat het beheer van bermen en sloten anders wordt uitgevoerd.

De nieuwe werkwijze houdt in dat bij het maaien ongeveer dertig procent van de bloemen en planten het hele jaar door blijft staan. Daardoor krijgen ze de kans om langer te bloeien en zaad te verspreiden. Wat er is gemaaid voert de gemeente Oude IJsselstreek af zodat de bodem schraler wordt. Op een schralere bodem kunnen meer verschillende soorten planten en bloemen groeien. Doordat een deel van de bloemen en planten blijft staan, hebben kleine dieren het hele jaar door schuilplekken. Ook bij het beheer van de sloten, let de gemeente erop dat een deel van de planten het hele jaar kunnen blijven staan. Dit zorgt ervoor dat water langzamer wegstroomt en beter in de bodem kan zakken. “Door deze nieuwe manier van beheer krijgen we een grotere biodiversiteit. Dat wil zeggen dat er meer verschillende soorten planten en bloemen gaan groeien. Er ontstaat een zogenoemd ‘ecologisch verbindingslint’ met diverse flora en fauna langs de wegen en sloten van de gemeente,” meldt wethouder Ria Ankersmit.

Om bermen en sloten ‘biodivers’ te maken, is het belangrijk dat het beheer volledig door de gemeente wordt gedaan. Daarom gaat de gemeente Oude IJsselstreek inwoners, dit voorjaar, informeren over deze vorm van beheer. Ook gaan ze aan de slag om vervaagde gebiedsgrenzen weer helder in beeld te brengen. De gemeenteraad zal tijdens de behandeling van de voorjaarsnota kennis nemen van de financiële consequenties. Als zij met de begroting instemt kan de gemeente Oude IJsselstreek vanaf 2025 de plannen volledig uitvoeren. In april, als het maaiseizoen begint, organiseert de gemeente een inloopavond.

© Foto: Gemeente Oude IJsselstreek