Circulus Berkel zamelt namens de gemeente Bronckhorst het huishoudelijk afval in Bronckhorst in. De regels voor deze inzameling staan in het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 en in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening. De huidige Afvalstoffenverordening stamt uit 2018 past niet meer bij de praktijk van de afvalinzameling en de ambities van de gemeente op het gebied van afval en grondstoffen.

Daarom stelde de gemeente Bronckhorst dinsdag een nieuwe ontwerp-verordening vast. Hierin staat op welke wijze er wordt omgegaan met afval en welke nieuwe technieken en manieren er worden ingezet voor het gescheiden inzamelen van afval. De verordening ondersteunt op deze wijze het afval en grondstoffenbeleid beter. Nieuw is het plan om de “Ja sticker” beschikbaar te stellen aan bewoners. Verder wordt de gescheiden inzameling bij scholen en maatschappelijke organisaties voortgezet.

Voordat de gemeenteraad van Bronckhorst een besluit neemt over de herziene Afvalstoffenheffing en het invoeren van de “Ja sticker”, verlenen de burgemeester en wethouders eerst inspraak. Vanaf 1 januari kan iedereen de ontwerp-verordening bekijken op www.bronckhorst.nl en kan er tot en met 13 februari worden gereageerd. Naar aanleiding van de reacties kan de verordening nog aangepast worden. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei 2022 een besluit neemt. Daarna worden inwoners geïnformeerd op welke wijze de stickers worden verspreid.