Net als in voorgaande jaren zijn inwoners van de gemeente Bronckhorst erg positief over de zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Zij voelen zich serieus genomen en vinden dat de sociaal consulenten goed kunnen luisteren en vriendelijk zijn, dat wijst het cliëntervaringsonderzoek 2021 uit dat adviesbureau BMC in opdracht van vijf Achterhoekse gemeenten uitgevoerde.

Het onderzoek is gehouden onder Wmo cliënten die in 2021 een maatwerkvoorziening hebben gekregen en onder jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen. “Het is enorm belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op betrouwbare en goede zorg. De gemeente is daarin een belangrijke schakel. Ik ben blij te merken dat ook inwoners onze dienstverlening al jaren positief waarderen aldus Wethouder Evert Blaauw van Zorg.

De vragen over de Wmo gingen over het contact met de gemeente, het gesprek, de cliëntondersteuning, het gespreksverslag, de beschikking en de ondersteuning. Veruit de meeste inwoners die aan het onderzoek meededen zijn erg tevreden over het keukentafelgesprek. 90 procent van de respondenten in de gemeente Bronckhorst is van mening dat zij in een gesprek met de medewerker samen naar oplossingen hebben gezocht.

In Bronckhorst zijn één tot vier weken na het keukentafelgesprek met de sociaal consulent over de hele periode 348 ouders en 195 jongeren aangeschreven en hebben 59 ouders en 20 jongeren de vragenlijst ingevuld. Daarmee is de respons 14,5 procent. Drie tot zes maanden na start van de jeugdhulp over de hele periode zijn 328 ouders en 193 jongeren aangeschreven en hebben 50 ouders en negen jongeren de vragenlijst ingevuld. Daarmee is de respons 11,3 procent.

De landelijk verplichte onderzoeken vonden van april 2021 tot en met mei 2022 plaats. Omdat de onderzoeken ook in de andere Achterhoekse gemeenten zijn uitgevoerd, kan er een vergelijking gemaakt worden. Hieruit blijkt dat inwoners van de gemeente Bronckhorst ook in vergelijking met de andere Achterhoekse gemeenten heel tevreden zijn over de ondersteuning die zij ontvangen

© Foto: RTV Ideaal