Sinds maart 2021 heeft Laborijn een ‘impulsregeling parttime werken’. Deze pilot maakt parttime werken voor inwoners met een bijstandsuitkering aantrekkelijker. Toetreding tot de arbeidsmarkt zorgt voor extra inkomsten, bovenop de bijstandsuitkering. In maart 2023 zou de pilot stoppen. Gezien de positieve resultaten is besloten de pilot te verlengen tot eind 2023.

Gedachte achter de impulsregeling is dat het mogelijk moet zijn om nog meer inwoners die een uitkering ontvangen via parttime werk te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. In maart 2021 werkte 8 procent van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering parttime. De doelstelling van de pilot was om dit naar 12 procent te laten stijgen. Inmiddels hebben bijna 300 huishoudens, ruim 12 procent, door parttime te werken een premie impulsregeling ontvangen.

“Door parttime te werken wanneer je in de bijstand zit, mag je wat extra’s verdienen. We zien dat het voorziet in een behoefte. Het stimuleert inwoners om te werken. Voor sommige mensen is deze regeling een stap naar een volledige baan, waardoor geen bijstand meer nodig is. Voor anderen is parttime werken een belangrijke stap om (weer) mee te doen. Ook dat is een belangrijk resultaat.” aldus Jorik Huizinga,wethouder gemeente Doetinchem en bestuursvoorzitter Laborijn.

© Foto: Laborijn