Mooi nieuws door en voor jongeren in Berkelland! Na een lastige periode, waar er uiteindelijk nog maar een enkeling overbleef, wordt de jongerenraad van Berkelland nieuw leven ingeblazen. De afgelopen maanden heeft een aantal jongeren uit de gemeente hard gewerkt aan een doorstart van de jongerenraad. Onlangs presenteerden zij zich aan de gemeenteraad van Berkelland. Bashar, Esmée, Mirte, Timo, Vica en Vincent deden tijdens een raadssessie hun plannen voor de komende tijd uit de doeken.

De jongerenraad wil graag de inbreng van jongeren in de besluitvorming een stem geven en nodigden daarom ook raadsleden uit om de jongerenraad bij belangrijke onderwerpen te betrekken en om advies te vragen. Zelf wil de jongerenraad actief aan de slag met een aantal thema’s die voor jongeren van groot belang zijn: woningbouw, openbaar vervoer, vrijetijdsvoorzieningen, de jeugdzorg/jeugd GGZ en werkgelegenheid.

© Foto: RTV Ideaal