De gemeente Oost Gelre heeft het plan om woningen te bouwen in de omgeving van de Oude Papendijk in Groenlo. Daarom heeft de gemeenteraad op 22 november 2022 een voorkeursrecht gevestigd op onder andere de gronden van het bedrijf aan de Oude Papendijk 4 in Groenlo. Zo kon de gemeente de haalbaarheid van woningbouw in deze omgeving onderzoeken.

Op 10 oktober besloot het college om de gebouwen en gronden te willen kopen. Dit werd mogelijk omdat de eigenaar de locatie te koop aanbood aan de gemeente, nadat het voorkeursrecht erop gevestigd was. Het college zal hiervoor een aankoopkrediet aanvragen bij de gemeenteraad. ”Met de aankoop van de gronden aan de Oude Papendijk in Groenlo zetten we een flinke stap in het proces om invulling te geven aan de woningbouwopgave in onze gemeente” aldus Arjen Schutten, wethouder Grondzaken en vastgoedbeleid van de gemeente Oost Gelre.

Het woningbouwplan voorziet in ongeveer 180 tot 220 woningen. Hiermee levert de gemeente een grote bijdrage aan de doelstellingen uit de Woonvisie 2023-2027. De gemeente werkt het woningbouwplan de volgende maanden uit tot een stedenbouwkundig ontwerp. Dat gebeurt in samenwerking met inwoners, zoals directe omwonenden.

© Foto: gemeente Oost Gelre