Een nieuwe brug over de Oude IJssel, dat is volgens de meerderheid van de Bronckhorster gemeenteraad dé oplossing voor de verkeersproblematiek rondom Laag-Keppel. De raadsleden willen met andere Achterhoekse gemeenten een vuist maken richting de provincie én het Rijk. Wethouder verkeer van Doetinchem, Rens Steintjes, ziet het als een optie, maar legt de bal vooral bij de provincie.

“Zolang er geen andere wind gaat waaien op provinciehuis, gaan wij voor verbetering van de route door Doetinchem”, zegt wethouder Steintjes. “Op het moment is het nog steeds zo dat de provincie zich op het standpunt stelt dat de noord-zuidverbinding loopt van de Europaweg, naar de Liemersweg, naar de Energieweg naar Keppelseweg.” Door de toegenomen drukte in de stad zijn er de afgelopen jaren al meerdere aanpassingen gedaan aan die route, mét geld van het Rijk en de provincie. Met een amendement, ingediend door CDA, GBB en D66, roept Bronckhorst nu Doetinchem en de rest van de Achterhoek op om zich in te zetten voor een nieuwe brug over de Oude IJssel als route.

“Het is niet alleen een probleem van de gemeente Bronckhorst”, vindt Marcel Westerink, GBB-fractievoorzitter in Bronckhorst . “Op deze manier kunnen we een krachtig signaal afgeven.” Naast de indieners kwam er ook steun van de VVD-fractie en werd het amendement donderdag aangenomen met twintig van 25 stemmen. CDA-fractievoorzitter Rob Weverink is blij dat de problematiek nu in de gehele regio onder de aandacht komt: “Met dit amendement hebben we een haakje om het in de regio Achterhoek op tafel te leggen.”

Van een lobby vanuit het Doetinchemse college is (nog) geen sprake, wel ziet Steintjes het als een optie richting de toekomst. Sterker nog, de route wordt met potlood geschetst in het mobiliteitsplan voor de komende tientallen jaren, dat komend jaar in Doetinchem op tafel komt. “Wij hebben een concept mobiliteitsplan en dat gaat nu rond bij een aantal stakeholders, en daarin is die route in ieder geval ook ingetekend om eens te kijken of dat eventueel een oplossing kan zijn”, zegt Steintjes. “Want het is wel, als je de kaart erbij pakt, een logische route.”

Steintjes zet zich voorlopig in voor het verbeteren van de huidige route door zijn stad heen. Daarmee zet hij vooral in op een tunnel onder de Europaweg, waar het verkeer dagelijks stilvalt bij de spoorwegovergang. “Dat is wel het bekendst voor de meeste mensen”, zegt de wethouder over de Doetinchemse wensen bij de huidige doorgaande route. “En wij blijven daar ons voor inzetten om die ondertunneling gedaan te krijgen, omdat wij denken dat het heel van kan bijdragen aan de doorstroming en het voorkomen van het verkeer dwars door Doetinchem heen.”

Of er kans is dat beide opties worden uitgevoerd? “Ik heb op dit moment te maken met de provincie die zich op het standpunt stelt dat de route, waar wij aan werken, nog steeds de doorgaande route is”, aldus Steintjes. “En zolang ze op dat standpunt blijven staan kunnen wij prima kijken of er alternatieven zijn, maar wij moeten intussen wel doorwerken aan de verbetering van deze route, anders wordt die op termijn onhoudbaar.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met lokale omroep REGIO8

© Foto: REGIO8