In 2023 is het 25 jaar geleden dat het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg is opgericht. Dit jubileum krijgt ook gestalte in de kerstgroepententoonstelling die tot en met zondag 7 januari 2024 in de voormalige Antonius van Paduakerk is ingericht. Dit jaar staan de kerstgroepen van de museumvrijwilligers Joop Arends, Nanny de Beer en Riet Rutting centraal. Het geheel wordt aangevuld met enkele fraaie exemplaren uit de eigen museumcollectie, waaronder een kerstgroep die vanuit de Achterhoek de hele wereld heeft rondgereisd.

Het Heiligenbeeldenmuseum en deze museumvrijwilligers zijn allen lid van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep, die dit jaar speciale aandacht besteedt aan het feit dat het dit jaar 800 jaar geleden is dat Franciscus van Assisi in Greccio zijn eerste levende kerststal inrichtte, onder andere met de uitgave van een jubileumboek “de Kerstgroep grenzeloos mooi!” die ook in het museum te verkrijgen is. De mooiste kerstgroepen van Nederlandse leden, afkomstig uit alle werelddelen, zijn hierin te bewonderen en laten zien dat deze kunstuiting zich niet tot Nederland heeft beperkt, maar overal ter wereld vanuit diverse culturen zichtbaar is geworden.

De tentoonstelling wordt ondersteund met de vertoning van een leerzame film met als titel: “Hoe de kerststal in Nederland is gekomen”.

© Foto: Gerard Koerntjes

Meer foto’s in ons fotoboek