In week van 11 december is er op de Goorseweg in Lochem een halve rijbaanafzetting. Het heeft te maken met de vervanging en verduurzaming van kabels en leidingen en de voorbereidende werkzaamheden voor de Reudinkbrug. De gemeente Lochem zorgt voor de te nemen verkeersmaatregelen en de rest van dit jaar vinden er nog de nodige werkzaamheden plaats aan de Goorseweg in Lochem waardoor er nog verkeershinder blijft ontstaan.

Tot en met 24 december 2023 vinden er werkzaamheden plaats aan de kabels en leidingen naast het fietspad van de Goorseweg nabij Lochem. Het fietspad aan de zuidzijde (kant Stijgoord) van de Goorseweg is daarom afgesloten. Fietsers kunnen via het bedrijventerrein Stijgoord veilig een klein stukje omfietsen. Ook is er verkeershinder op Goorseweg ter hoogte van Friesland Campina. Het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars en de aannemer werkt niet in de spits om zo te voorkomen dat er grote verkeersopstoppingen ontstaan.

De komende tijd worden ook de sloop- en bouwwerkzaamheden van de Reudinkbrug voorbereid. De doorlooptijd van de sloop en bouw van de brug is ongeveer vier maanden. Zodra de netbeheerders alle kabels en leidingen van de brug hebben verwijderd, starten de sloopwerkzaamheden van de oude brug.

© Foto: RTV Ideaal (archief)