”Het is goed wonen in de Achterhoek, dat willen we zo houden” tijdens het overleg van de 8RHK ambassadeurs. Om daarbij te helpen is er door ondernemers, organisaties en gemeenten in de Achterhoek én de provincie Gelderland een nieuwe regionale woonagenda opgesteld. De Regionale Woonagenda is door de board van 8RHK ambassadeurs vastgesteld en wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de zeven Achterhoekse gemeenteraden.

“Er is sterk samengewerkt in de regio tussen deelnemende organisaties om de verschillende ambities op de woningmarkt een plek te geven. Samen hebben we meer slagkracht om de bestaande woningvoorraad en leefomgeving toekomstbestendig te maken en woningbouw te versnellen. Een voorbeeld is een initiatief van bouwondernemers, woningcorporaties en makelaars in de regio ‘Van dromen naar doen’ met concrete voorstellen om de bouw te versnellen. Dit doen we allemaal voor onze inwoners en om de Achterhoek aantrekkelijk te houden voor nieuwe inwoners.” aldus Arjen van Gijssel, thematafelvoorzitter Wonen & Vastgoed bij 8RHK ambassadeurs.

Gedurende het proces om te komen tot een nieuwe Regionale Woonagenda vroeg minister Hugo de Jonge voor volkshuisvesting om het maken van afspraken over woningbouw. De te sluiten Woondeal Achterhoek ligt in het verlengde van de agenda. Daarin worden afspraken gemaakt over de bouw van 8.390 woningen, met voor de lange termijn een achterliggend geambieerd doel van 11.500 woningen. Daarmee bijdragend aan de Nationale Woon- en Bouwagenda van de minister die in maart de woondeals in Gelderland, en dus die van de Achterhoek, ondertekent.

© Foto: RTV Ideaal