De gemeente Winterswijk heeft een nieuw beheerplan voor bermen in het buitengebied opgesteld. De gemeente gaat de bermen en bermsloten op een andere manier beheren, met meer aandacht voor biodiversiteit. Winterswijk heeft 660 kilometer aan bermen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen alle landschappen en natuur in Winterswijk. Helaas staat de kwaliteit van de bermen steeds meer onder druk. Karakteristieke bloemen en planten verdwijnen, waardoor ook het aantal insecten afneemt.

Om te zorgen de kwaliteit van de bermen en bermsloten weer kan toenemen heeft de gemeente een bermbeheerplan opgesteld. Ecologisch beheer staat daarin centraal. Het verbeteren van het huidige beheer, het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de functie als ecologische verbindingszone in alle bermen en bermsloten zijn de belangrijkste aandachtspunten. Een belangrijk onderdeel in de totstandkoming is de inventarisatie van eisen en wensen van betrokken partijen.

“We gaan onze bermen en bermsloten op een andere manier beheren. We willen toe naar bloemrijke bermen. Die trekken vervolgens weer vlinders, bijen en andere insecten aan. Op die manier ontstaat er een grotere soortenrijkdom in de bermen” aldus wethouder Bert Frings.