Afgelopen week zijn er twee stappen gezet op weg naar het te ontwikkelen sportcomplex Bronkhorst Midden in Keijenborg. Belangrijke besluitmomenten die nodig zijn om de realisatie van het sportcomplex mogelijk te maken waar een groot aantal sportverenigingen, betrokken maatschappelijke organisaties en verenigingen een eigen én gezamenlijke toekomst hopen te gaan vinden.

Afgelopen week stemde het college van Bronckhorst in met de aanvraag bij provincie Gelderland voor de Dorpendeal Bronckhorst Midden. Dit houdt in dat stichting MFA Bronckhorst Midden en de gemeente samen van de mogelijkheid gebruik gaan maken om de provincie om een financiële bijdrage te vragen via een Dorpendeal. In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland nieuwe samenwerkingsafspraken om te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp.

De raad stemde daarnaast in met de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de realisatie van het sportcomplex. Het bestemmingsplan ligt nu voor zes weken ter inzage. Wanneer de bestemmingsplanwijziging definitief is, volgt het aanvragen van diverse vergunningen. Het streven is om begin volgend jaar te starten met de daadwerkelijke realisatie van de accommodatie in Keijenborg.

Foto: RTV Ideaal