© Foto: RTV Ideaal

Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het woningbouwverzoek om 22 woningen te realiseren op het stuk grasveld tussen de Spoorstraat en parallelweg Aaltenseweg in Varsseveld. Het plan dat de initiatiefnemer heeft aangeleverd bestaat uit 13 seniorenwoningen in de vorm van geclusterd wonen, zes appartementen voor starters en/of senioren, een tweekapper en een vrijstaande woning.

Het college is positief over het woningbouwplan, omdat het plan bijdraagt aan een oplossing voor de grote woningbouwbehoefte binnen onze gemeente. Daarnaast heeft het plan het concept van geclusterd wonen opgenomen waarnaar een toenemende vraag bestaat. Bij dit woonconcept kunnen senioren met een zorgvraag zelfstandig blijven wonen, maar bestaat er ook ruimte om elkaar te ontmoeten. De ruimte voor ontmoeting komt terug in het plan doordat een gemeenschappelijke tuin/parkje is opgenomen waaraan de woningen grenzen.

Dinsdagavond heeft een informatieavond plaatsgevonden waarbij het plan door de initiatiefnemers aan de buurt is toegelicht. De ontwikkelaar krijgt drie jaar de tijd om het plan verder uit te werken en de noodzakelijke planologische procedure te doorlopen.

© Foto: RTV Ideaal (archief)