Sinds 2016 werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samen in een pilot waarin gemeenten samenwerken met huisartsenpraktijken om problemen bij de jeugd zo vroeg mogelijk te signaleren. In deze pilot werkt een praktijkondersteuner (POH) jeugd bij een huisarts om kinderen met psychosociale problemen te helpen. Deze pilot bleek de afgelopen jaren zo succesvol, dat dit wordt omgezet naar een structurele werkwijze.

De pilot is geëvalueerd door de betrokken partijen; gemeenten, huisartsenpraktijken en zorgverzekeraar Menzis. Op dit moment maken 15 huisartsenpraktijken in de vier gemeenten gebruik van een praktijkondersteuner Jeugd. Alle praktijken zijn zeer enthousiast over de inzet en daarom hebben de colleges van de vier gemeenten besloten om de pilot om te zetten naar een structurele werkwijze.

De POH-Jeugd is werkzaam bij een huisartsenpraktijk. Heeft een kind of jongere psychosociale zorg nodig? Dan gaat de praktijkondersteuner met hem of haar en de ouders in gesprek. De POH-Jeugd geeft informatie en advies.

Foto: RTV Ideaal