De Achterhoekse arbeidsmarkt staat steeds meer onder druk, met grote tekorten in met name de zorg, ICT en techniek. In alle sectoren zal het gaan wringen. De druk wordt vooral veroorzaakt door een hoge vervangingsvraag van mensen die met pensioen gaan. Het voorlopige tekort aan arbeidskrachten wordt ingeschat op 1.450 per jaar. Om goed op de markt in te kunnen spelen, wordt het tekort jaarlijks opnieuw berekend. Uit de arbeidsmarktcijfers in de onlangs uitgebrachte Achterhoek Monitor 2021/22 blijkt dat de komende jaren veel vraag ontstaat naar werkenden zonder een zogenoemde startkwalificatie.

“De Achterhoek kent een eigen, stuwende economie die zeer robuust en veerkrachtig bleek tijdens de pandemie. Het is zaak dat we een krachtige arbeidsmarktregio blijven. Er is werk aan de winkel voor de hele regio om de werknemer van de toekomst op te leiden, begeleiden en te werven. Om gezamenlijk met alle partners in te zetten op de juiste doelgroepen, worden voortaan de cijfers jaarlijks herzien en ingekleurd” aldus voorzitter Onderwijs & Arbeidsmarkt bij 8RHK ambassadeurs Karel Bonsen.

De thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt buigt zich verder over alle cijfers, om regionaal aanvullende initiatieven op te zetten. Zoals recentelijk op de markt gezette scholings- en begeleidingsinitiatieven als hbo-onderwijs via het Grensland College of omscholing via talentenfonds Opijver.

Foto: Achterhoek ambassadeurs