Net als in voorgaande jaren zijn inwoners van de gemeente Bronckhorst erg positief over de zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Zij voelen zich serieus genomen en vinden dat de sociaal consulenten goed kunnen luisteren en vriendelijk zijn. Dat wijst het cliëntervaringsonderzoek 2020 uit dat adviesbureau BMC in opdracht van vijf Achterhoekse gemeenten uitgevoerde.

Het onderzoek is gehouden onder Wmo cliënten die in 2020 een maatwerkvoorziening hebben gekregen en onder jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen. De vragen over de Wmo gingen over het contact met de gemeente, het gesprek, de cliëntondersteuning, het gespreksverslag, de beschikking en (het effect van) de ondersteuning. Veruit de meeste inwoners die aan het onderzoek meededen zijn erg tevreden over het keukentafelgesprek. 88 procent van de respondenten in de gemeente Bronckhorst is van mening dat zij in een gesprek met de medewerker samen naar oplossingen hebben gezocht. Cliënten voelen zich serieus genomen (94 procent). Ook vinden ze dat de gespreksverslagen een juiste weergave geven van het gesprek (95 procent), dat zij met de ondersteuner hebben gehad.

“Het is belangrijk dat inwoners voor hun zorg op de gemeente kunnen vertrouwen. Ik ben dan ook erg blij dat we jaar na jaar goed blijven scoren op onze dienstverlening in de zorg” aldus wethouder Evert Blaauw van Zorg.