© Foto: Arno Wolsink

Afgelopen woensdag, tijdens de presentatie van Leefbaar en Sportief Bronckhorst bij D’n Draejer in Velswijk, werden 72 ingezonden initiatieven gepresenteerd aan de zeker 120 aanwezigen.

Deze initiatieven werden ingediend in een tijdsbestek van maart tot en met juni. Ze dragen bij aan de leefbaarheid en sportiviteit van de gemeente en vragen ondersteuning om van de grond te komen. Dit kan financiële ondersteuning zijn, maar ook in de vorm van kennis of hulp bij de uitvoering. De avond was bedoeld om informeel bij te praten en verbindingen te leggen, ook buiten de gebieden.

In ieder van de vijf gebieden is een kerngroep samengesteld, bestaande uit inwoners en andere betrokkenen. De kerngroepleden weten wat er leeft en speelt in Bronckhorst. Ze bekeken samen wat er nodig is in ieder gebied. Daarnaast zocht de gemeente ook inwoners actief op om informatie op te halen. ”We voerden gesprekken op straat, spraken 1-op-1 met direct betrokkenen in het gebied en gingen actief het gebied in om met iedereen kennis te maken.  Al deze bevindingen zijn ook zeer waardevol voor vrijwilligers en organisaties in het gebied” aldus Josine Groen van de gemeente Bronckhorst.

Na de zomer komen de kerngroepen een laatste keer bij elkaar. Uiteindelijk worden alle initiatieven via het college aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming, daarna kunnen de initiatieven met hun plannen aan de slag.