Een weiland bij Halle wordt evenals twee andere locaties in de Achterhoek ingericht als proeflocatie voor een project van Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Op de locatie moet klei, die nu nog wordt weggewerkt in onder meer plassen, worden hergebruik voor de landbouw.

“Dat levert vruchtbare grond op én de bodem is beter bestand tegen langdurige droogte”, laat de provincie weten over het project. Op het terrein van Landbouwbedrijf Slöetjes bij Halle wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het zogenaamde ‘klei in zand-principe’, waardoor de bodem meer organische stof vast zou gaan houden door binding aan kleideeltjes. Hierdoor zou er ook meer koolstofdioxide in de bodem worden vastgelegd.

In totaal komen er in Gelderland vier ‘demovelden’, naast een plek in Noord-Brabant. Behalve het boerenbedrijf in Halle, komen er begin volgend jaar locaties in Brummen en Eibergen. In Geesteren is al een demoveld ingericht. In 2027 moet er in totaal zevenhonderd hectare aan landbouwgrond zijn ‘verbeterd’. Het project loopt tot 2027 en wordt uitgevoerd met financiering vanuit onder meer de Europese Unie.

Foto: Norbert Voskens Fotografie